stefanika stefanika stefanika stefanika stefanika

Centrum sociálnych služieb Žarec

Centrum sociálnych služieb Žarec poskytuje sociálne služby na vysokej kvalitatívnej úrovni na dvoch pracoviskách pre 193 klientov, prevažne seniorom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, či už telesným, duševným, alebo kombinovaným. Poslaním je podpora a rozvoj klientov, ich integrácia, resp. reintegrácia do spoločnosti, eliminovanie sociálnej izolácie, sebarealizácia. Našim cieľom je pomoc znevýhodneným osobám z hľadiska ich veku a zdravotnému stavu, podpora ich nezávislosti a samostatnosti so zámerom prispieť k vyššej kvalite života klienta.

Sociálna služba v zariadení sa poskytuje ako celoročná sociálna služba, pobytovou formou.

 

DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE,

prosíme, a my umožníme našim klientom zmysluplne využívať voľný čas.

                                                                          Ďakujeme!

Prečítajte si naše Vyhlásenie , v ktorom sú naše predvyplnené údaje.

 

Pracovisko a sídlo: M. R. Štefánika 2533/13, Čadca 022 01

 

Zobraziť na mape

 

 

 

Pracovisko: Čierne č. 156, 023 13


Zobraziť na mape
 


Žiadne články.