stefanika stefanika stefanika stefanika stefanika

Interné smernice zariadenia

Interný predpis o poskytovaní sociálnych služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Dodatok č. 1 Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Dodatok č. 2 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, učení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Dodatok č. 3 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Dodatok č. 4 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Dodatok č.5 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Dodatok č. 6 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Dodatok č. 7 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Dodatok č. 8 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Dodatok č. 9 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Dodatok č.10 k Internému predpisu o poskytovaní soc. služieb, určení sumy úhrady za soc. služby, spôsob ich určenia a platenia.pdf

Žiadost o zabezpecenie poskytovania socialnej sluzby .pdf

Žiadosť o posúdenie odkázanosti .pdf

Prijímanie klienta do CSS Žarec.pdf

Súhlas dotknutej osoby.pdf

Ukončenie pobytu prijímateľa sociálnej služby.pdf

Domáci poriadok.pdf

Domáci poriadok upravený pre podmienky pracoviska Čierne.pdf

Smernica 107/2015 Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.pdf

Zásady - sťažnosti :interný predpis.pdf