stefanika stefanika stefanika stefanika stefanika


Sme nepolitické, dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie fyzických a právnických osôb, ktoré svojimi aktivitami realizujú ciele združenia bez nároku na odplatu.

Pracujeme v oblasti pomoci a podpory občanom so zdravotným postihnutím a seniorom. Našim hlavným poslaním je re/integrácia občanov so ZP a seniorov do spoločnosti cestou sebarealizácie, posilňovania sebestačnosti a nezávislosti, vytváraním podmienok pre osobný rozvoj formou materiálnej, či sociálnej podpory a zároveň tak prispievať k prekonávaniu sociálnych a komunikačných bariér.

Ak aj Vy chcete podporiť občanov so zdravotným postihnutím alebo seniorov a pomôcť nám pri  plnení ich snov, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:

  • 2 % daní z príjmu
  • kúpou ručných výrobkov z dielne,
  • alebo finančným darom na číslo účtu: SK48 5600 0000 0077 6949 3002

 

Za akúkoľvek podporu nášho občianskeho združenia Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

 

Viac informácií o našom OZ nájdete na:

web: http://domovnadmestom.szm.com/

e-mail: domovnadmestom@gmail.com

telefón: 041/430 86 13, 041/430 86 14

        adresa: M. R. Štefánika 2533

                       022 01 Čadca