stefanika stefanika stefanika stefanika stefanika

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 09 04 2018.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 02.032018.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 05.02.2018.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aktualizácia 05.01.2018.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie  poskytovania sociálnej služby aktualizácia 6.12.2017.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. - aktualizácia 06.11.2017.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - aktualizácia 05.10.2017.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie  poskytovania sociálnej služby - aktualizácia 04.09.2017.pdf

 Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby- aktualizácia 04.08.2017.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - aktualizácia 30.06.2017.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - aktualizácia 31.05. 2017.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - aktualizácia  30 04 2017.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - aktualizácia 31,03,2017.pdf

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociáolnej služby - aktualizácia 10,03,2017.pdf

 

Aktuálny počet klientov a voľných miest v zariadení