stefanika stefanika stefanika stefanika stefanika

Služby

Centrum sociálnych služieb Žarec poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie,
 • pranie,
 • žehlenie,
 • osobné vybavenie,
 • utváranie podmienok pre úschovu cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti,
 • pracovnej terapie