stefanika stefanika stefanika stefanika stefanika

Výročné správy

Na tejto stránke si môžete pozrieť výročné správy nášho zariadenia. 

rok 2017

Výročná správa

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

rok 2016

Výročná správa

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

rok 2015

Výročná správa 2015.pdf

rok 2014

Výročná správa 2014.pdf

rok 2013

rok 2013 ]

rok 2012

rok 2012 ]

rok 2011

rok 2011 ]

rok 2010

rok 2010 ]